o ya sumi

比起“晚安”、“安”、“睡了”,最喜欢o ya sumi。很温柔的语调,不管动漫还是日剧。第一次有人主动这么说,蛮神奇😄

评论(2)

© 一个汤圆 | Powered by LOFTER